Aanvraag omgevingsvergunning

Voor veel bouwwerkzaamheden heeft u een vergunning nodig. Vroeger stond dit bekend als een bouwvergunning, tegenwoordig maakt de bouwvergunning onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Barg is gespecialiseerd in het voorbereiden en aanvragen van de omgevingsvergunning voor diverse projecten:

  • Nieuwbouw van een woning, bijgebouw of bedrijfspand
  • Verbouwing van een woning, bijgebouw of bedrijfspand
  • Aanpassen van het gebruik van een gebouw, bijvoorbeeld een B&B in een schuur of splitsing van een bestaande woning in meerdere wooneenheden

Het voorbereiden en aanvragen van een omgevingsvergunning is maatwerk. Neem daarom contact op voor een vrijblijvend gesprek en offerte op maat.

Het volgende stappenplan wordt aangehouden om het traject zo soepel mogelijk te doorlopen:

  • Check van de plannen aan het bestemmingsplan, indien nodig worden de plannen bijgesteld zodat deze binnen het bestemmingsplan passen
  • Uitwerken van het schetsontwerp (indien nodig)
  • Indienen van het schetsontwerp om een toets bij RO en welstand te doen (indien de aard van het plan dit vereist)
  • Verder technisch uitwerken van de aanvraag inclusief het maken van de benodigde tekeningen en berekeningen
  • Indien gewenst dien ik de aanvraag in via het omgevingsloket en ben ik het eerste contact voor vragen vanuit de gemeente

Vergunningsvrij bouwen

Sommige projecten zijn vergunningsvrij. Ook voor vergunningsvrije bouwwerken geldt dat deze moeten voldoen aan het bouwbesluit. Voor dergelijke bouwwerken is het verstandig om een tekening te laten maken om verrassingen in het werk te voorkomen en als voorbereiding voor het uitnodigen en selecteren van een aannemer. Ik kan deze werkzaamheden ook voor u verzorgen.

Voor meer informatie over vergunningsvrij bouwen zie de site van de rijksoverheid: